IOT Week Korea 2017언택트(Untact) 시대, AIoT로 커넥트(Connect)하다 !!

2020년 AIoT진흥주간 : 2020. 9. 14(월) ~ 18(금)

 

D-day 369

공지사항

"2021 AIoT 진흥주간" 캐치프레이즈 공모전 안내 (응모기간 : 7월 16일(금)까지)

작성일 : 2021.06.23

조회수 : 718

첨부파일